CYMnet Logo CYMnet Banner
News/Home
About CYM
Archives
Help
Other CYM Sites
For Sumivtsi Only
USA News About CYM-USA USA Archives USA Branches Новини в США Про СУМ-США Архів США Осередки США USA News About CYM-USA USA Archives USA Branches Новини в США Про СУМ-США Архів США Осередки США USA News About CYM-USA USA Archives USA Branches Новини в США Про СУМ-США Архів США Осередки США USA News About CYM-USA USA Archives USA Branches Новини в США Про СУМ-США Архів США Осередки США USA News About CYM-USA USA Archives USA Branches Новини в США Про СУМ-США Архів США Осередки США

XXIII Крайовий З'їзд -- 2-3 листопрада 2002р.
Крайова Управа | Підвищення ступенів | Резолюції
Фотографії:   Наради | Комісії | На Бенкеті | Урочисті
Комунікат Президії З'їзду

[ Загальне | Делеґати | Зобов'язання Осередків | Участь |
Анкети | Інше | Програма Крайового З'їзду
]
 

Резолюції та Постанови
ХХІІІ Крайового З'їзду
СУМ в Америці
Виховна Комісія
Виховна Програма -- Голова: Леся Цебрій-Раґо
Виховні Матеріали -- Голова: Христя Бігун
Табори -- Голова: Мирон Солтис
Спорт -- Голова: Теодор Боднар
 
 • Крайова Виховна Рада повинна зорганізувати щорічні з'їзди або семінарі для виховників, де можна поділитися ідеями, виховними матеріалами і календарами. Наприклад "Базар Матеріалів" - це з'їзд, де виховники осередків мають змогу на обмін виховних матеріалів.
 • Голова Виховної Ради повинний переглянути можливість щоб всі Головні Виховники осередків входили в Виховну Раду, щоби поширити зв'язки міл Виховною Радою і виховниками.
 • Крайова Виховна Рада повинна приділити особливу увагу зорганізуванню виховних матеріалів впродовж своєї каденції. Тематика матеріалів, та спосіб передання матеріалів повинні відповідати сучасним потребам виховників та юнацтва СУМ.
 • Крайова Управа повинна розглянути можливість створення позиції Референта Таборів при Крайовій Булаві, котрий координує працю таборових комісій.
 • Крайова Виховна Рада і Булава повинні переглянути можливість створення нових родів практичних, спортових, і мандрівних таборів (включаючи поїздки на Україну) для старшого юнацтва. Таборові комісії всіх сумівських осель можуть вести ротацію цих таборів.
 • Крайова Виховна Рада і Булава повинні перевірити програми вишкільних таборів і підсилити передання теоретичного і практичного знання педагогіки та психології.
 • Крайова Виховна Рада і Булава повинні переглянути можливість включити у виховній програмі міжосередкові товариські зустрічі які використовують українську тематику.
 • Крайовий З'їзд зобов'язує Спортових Референтів, (чи Голів, у випадках де не існують Спортові Референти), усіх осередків передати списки своїх спортових команд/гуртків /одиниць, та виховників й інструкторів спорту, до Спортового Референта Крайової Управи. Спортовий Референт Крайової Управи створює збірний список і розповсюджує цю збірну листу по осередках.
 • Спортові Референти (або виховники) при осередках повинні переглянуті цікаві способи долучення спорту/фізичного виховання до виховної праці Наприклад ігри пейнтболу представити і виконати як рейди УПА і долучити військову гутірку до сходин на терені гри.
 • Спортові Референти (або виховники) при осередках повинні додати до своєї виховної праці/програми виклади загального Фізичного виховання; наприклад - гутірки про добрий дієт, розтягнення мускулів і так далі.

Організаційна Комісія
Голова: Христина Верещак
 
 • Живий контакт організаційноії референтури з Осередками.
 • Уточнити список Осередків відповідним профільом відносно складу членства, діяльности Осередку, майном і т.п.
 • Ідентифікація Осередків які занепадають але мають можливість оживлання або місцевостей де можна зорганізувати нові Осередки або зорганізування Відділів які можна приділити до існуючих Осередків. (розглянути можливість увести "Online" членство).
 • Виготовлення стандартної брошурки про СУМ до якої Осередки можуть долучити особливі інформації про свою програму.
 • Припільновання референтурою подання до преси\СУМнет Осередками про свою діялність.
 • Розгортати між-Осередковий котакт
  • Допасувати побратимські Осередки
  • Із співпрацею інших референтур КУ та СУ, організувати між-Осередкові імпрези у різних ділянках для різних віків.
 • Із співпрацею реф. СУМнет
  • відбути не-текнічний семінар
  • Мати запитники для юнацтва чи батьків
  • Одноденні форуми- відповіді на тему подану КУ (із точкуванням)
 • Заохочувати Осередки відновити Батьківські Комітети де не існують (особливо не членів).
  • Щоб заохотити їх до ширшої праці
 • Сумівський календар КУ.
 • Комунікація між Осередками відносно членів-студентів університету про перебут в інших теренах.
 • Із співпрацею українських і чужих організацій виробляти кандидатів старшого юнацтва і дружинників на провідників користаючись програмами такого роду і докладаючи фонди на таку ціль.
 • Уведення стандартних карточок членства.
 • Відповідальність одного Вільного Члена КУ за здобуття фондів-grants.

Фінансово-господарська Комісія
Голова: Роман Козіцький
 
 • Зобов'язуємо Крайову Управу вислати, до кінця 2002 року, формуляр який пояснює членські та осередкові фінансові обов'язки до Крайової Управи та який улегшить спосіб звітування.
 • Уповноважуємо Крайову Управу вирахувати членські вкладки на суму $20 на рік від кожного члена - базовано на реальний стан членства від юнацтва (не включаючи СУменята) до Сеньйорів, та вирахувати обтяження осередкам в сумі $10 від члена.
 • Контрольна Комісія кожного Осередку повинна ствердити через Крайову Управу чи всі фінансові залеглості Осередку були вирівняні перед уділенням абсолюторії Управі Осередку.
 • Доручаємо затруднити сталого працівника канцелярії Крайової Управи на такі дні і години, які вважають відповідні до ефективного переведення канцелярії.
 • Рекомендуємо, щоби Крайова Управа перебрала відповідальність за кампанію спалення мортґеджу Оселі в Елленвілі.
 • Уповноважуємо річний бюджет для Крайової Управи, базований на загальних приходах і розходах, в сумі $75,000 доларів.

Комісія СУМнету
Голови: Павло Фіґоль, Юрій Стецко
  Виходячи з розуміння важливості присутності СУМу в Інтернеті та користі, яку може отримувати СУМ через використання технологій, комісія СУМнету постановляє:
 • Завданнями Референтури CУМнету при Крайовій Управі та при Осередках є:
  • застосовувати СУМнет для покращення зв'язків та співпраці між різними референтурами СУМ;
  • технічно допомагати всім іншим референтурам Крайової Управи у виконанні їхніх завдань;
  • допомогати виховникам залучати юнацтво до праці в СУМ;
  • заохочувати юнацтво застосовувати технічні засоби для сумівської діяльності;
  • залучати юнацтво до діяльності референтур СУМнету;
  • допомагати осередковим веб-майстрам СУМнету, вишколювати їх;
  • ліквідація комп'ютерної неграмотності серед сумівців;
  • докладати зусиль до забезпечення сумівців українськими комп'ютерними програмами, давати поради щодо їх використання в сумівській праці;
  • застосовувати СУМнет для надання інформації про діяльність організації та популяризації СУМ.
 • До Управи кожного Осередку повинен входити референт СУМнету.
 • Крайова Управа та місцеві сумівські одиниці (Осередки, Управи, Булави і т.д.) повинні користуватися послугами СУМнету для створення веб-сторінок та використання електронної пошти, використовувати в сумівській діяльності виключно адреси на СУМнеті.
 • Інформація на сумівських веб-сторінках повинна подаватися українською мовою; можливе також використання англійської мови на тих сторінках, що мають загальну інформацію і призначені для популяризації СУМ.
 • Референтура CУМнету при Крайовій Управі зобовязана безпосередно допомогти Осередкам у перших кроках видання осередкових сторінок на СУМнеті.
 • Сторінки СУМнету на Інтернеті - це сумівська преса.
 • ХXIII Крайовий З'їзд зобов'язує Референта Преси при Крайовій Управі передавати статті про сумівську діальність для публікації на сторінках СУМнету.
 • Осередкові Референти Преси повинні передавати статті про сумівську діальність у своїх округах для публікації на осередкових сторінках СУМнету або на сторінках Крайової Управи.
 • Виходячи з того, що виховна діяльність є пріоритетним напрямком розвитку СУМ, ХXIII Крайового З'їзду СУМ в США зобов'язує Крайову Виховну Раду співпрацювати з референтурою СУМнету у виданні виховних матерял на СУМнеті.
 • При допомозі Організаційної Референтури, ХXIII Крайовий З'їзд зобов'язує Референтуру CУМнет при Крайовій Управі видати на сторінках СУМнет повний список діючих Осередків США. Цей список повинен включати адресу елекетронної пошти.

Резолюційна Комісія
Голова: Корнель Василик
  Двадцять Третього Крайового З'їзду Спілки Української Молоді в Америці, який відбувся 2-3го листопада 2002 року на оселі СУМ в Елленвіл, Н.Й. в 53-ліття СУМ в Америці під гаслом: "У майбутнє шляхами героїв!" Рівночасно З'їзд відзначив наступні річниці:
 • 60-ліття від створення Української Повстанської Армії.
 • 70–ліття Голодомору 1932-33.
 • 110–ліття від народження Патріярха Йосифа Сліпого.
 1. Двадцять Третій Крайовий З'їзд СУМ в Америці клонить свої голови перед жертвами Українського Народу, перед Борцями-Героями ОУН і Української Повстанської Армії, які полягли в боротьбі за волю України. Особливу шану віддаємо всім Українським патріотам, що вклали свій труд і талант для реалізації великої ідеї відновлення Української Самостійної Соборної Держави, дня 24-го серпня, 1991 року та Референдуму 1-го грудня 1991 року.
 2. Двадцять Третій Крайовий З'їзд СУМ в Америці вітає Український Уряд і ввесь Український Нарід в Україні і Діяспорі з нагоди одинадцятої річниці Самостійности України і бажає якнайкращих успіхів у праці для закріплення Української Самостійної Держави.
 3. Двадцять Третій Крайовий З'їзд СУМ в Америці вітає Їх Святість Голову Української Католицької Церкви - Патріярха Любомира Гузара та всіх Ієрархів і Духовенство Українських Церков в Україні і в Діяспорі.
 4. Двадцять Третій Крайовий З'їзд СУМ в Америці вітає Світову Управу СУМ: Достойного голову Юрія Наконечного і всіх членів Світової Управи СУМ і бажає їм якнайкращих успіхів у відповідальній праці з молоддю для росту і поширення нашої молодечої організації в Україні і Діяспорі під сумівським найціннішим гаслом - Бог і Україна!
 5. Двадцять Третій Крайовий З'їзд СУМ в Америці вітає Достойного Голову Проводу ОУН Андрія Гайдамаху і Провід Організації Українських Націоналістів та бажає якнайкращого розвитку й успішної праці для добра Української Самостійної Держави.
 6. Двадцять Третій Крайовий З'їзд СУМ в Америці вітає нашу громадську надбудову УККА й всі братні організації Конференції Українських Державницьких Організацій, членом яких є наша Спілка.
 7. Двадцять Третій Крайовий З'їзд СУМ в Америці вітає всі Крайові Управи Спілки Української Молоді та бажає їхнім Проводам і всім її членам дальшого росту і якнайкращих успіхів у їхній праці.
 8. Двадцять Третій Крайовий З'їзд СУМ в Америці вітає всі Українські молодечі організації на нашому терені, які віддано працюють для релігійно-національного виховання своєї молоді в любові до Українського Народу та нашої Батьківщини - України.
 9. Двадцять Третій Крайовий З'їзд СУМ в Америці вважає, що інформація відограє дуже важну ролю в житті народу, тому закликає всіх сумівців бути передплатниками наших сумівських видань та користуватись СУМнет-ом, нашою мережею на Інтернеті. Рівночасно закликає бути постійними дописувачами до "Крилатих" та Української преси, щоб інформувати українську громаду про нашу цінну працю про виховання молоді в нашій молодечій організації.
 10. Двадцять Третій Крайовий З'їзд СУМ в Америці закликає наше членство продовжувати допомогу Україні у формі висилки потрібної й корисної літератури й медичної допомоги. При тому слід звертати увагу на виховання в Україні нового покоління в ідеалістичному світогляді, тобто в християнсько-національному дусі.
 11. Двадцять Третій Крайовий З'їзд СУМ в Америці закликає до пожвавлення праці на зовнішньому відтинку. Ми маємо реагувати на всі негативні прояви проти нашої Батьківщини й українського народу в пресі, радіо і телевізії.
 12. Двадцять Третій Крайовий З'їзд СУМ в Америці закликає Осередки і Відділи Юнацтва СУМ звернути особливу увагу на вишкіл і піднесення рівня української мови, літератури, історії, культури, сумознавства і спортового виховання. Пам'ятаймо, що рідна мова - це душа народу. Однією найважнішою віткою нашої спадщини - це рідна мова, цілюща криниця нашої нації. В рідній мові відзеркалене все: історія, переживання, фолькльор, мрії, а втративши рідну мову, зникнуть всі надбання минулих поколінь. Не даймо пропасти нашій рідній мові!
 13. Двадцять Третій Крайовий З'їзд СУМ в Америці закликає всіх батьків нашого доросту записувати своїх дітей до молодечої організації СУМ, та посилати своїх дітей до Шкіл Українознавства. Не повинно бути ні однієї дитини - юнака чи юначки, які не ходили б до Школи Українознавства!
 14. Двадцять Третій Крайовий З'їзд СУМ в Америці закликає ново-прибулих українців з нашої дорогої Батьківщини - України включатися в українські організації й установи в українській громаді. Вписувати своїх дітей до молодечих організацій і Шкіл Українознавства!
 15. Двадцять Третій Крайовий З'їзд СУМ в Америці стверджує, що всебічне й глибше пізнання України, кристалізує наші уявлення про неї і вони набирають реальніших засобів. Глибоке розуміння долі нашого народу представлене нашими письменниками, культурними діячами у всіх мистецьких творах - допомагає нам основніше пізнати і бачити світ України.
 16. Двадцять Третій Крайовий З'їзд СУМ в Америці стверджує, що після довгого й жорстокого поневолення Українського народу, засвітило нам золоте сонце волі. Український нарід на шляху до волі, поніс мільйонові жертви, пролито море невинної крови, але ворогам не вдалося вбити духа і стремлінь українського народу до волі і свободи. Український Нарід пульсує, він живе, бо українська нація невмируща, вона вічно житиме.
 17. Ми тут за кордоном нашої рідної Батьківщини духово й кровно зв'язані з нашим великим українським народом. Постановім собі, що ми будемо працювати і допомагати нашому народові у нашій Батьківщині. Ми будемо працювати і допомагати, щоб закріпити нашу відновлену самостійну державу, щоб вона розвивалася, могутніла та славилася в колі вільних народів. Щасти їй Боже!


 

Новини | Про СУМ | Архів | Довідник | СУМівські Cайти |
Електронна Пошта | Сторінка Виховників | Крилаті |
Легальне | Приватна інформація | Пишіть нам

Copyright © 1999-2021 Спілка Української Молоді. Всі права застережено.