CYMnet Logo CYMnet Banner
News/Home
About CYM
Archives
Help
Other CYM Sites
For Sumivtsi Only
УкрЛінки >>          | Новини | Про СУМ в Україні | КВР | Архів |  
Зимовий табір дружинників СУМ в Україні - 2007
«Плай»

Афіша табору | Враження таборовиків :-1-  -2- | Напрацювання таборовиків | Фото

Місія організації

Пропоновані групами:

  1. До кінця 2009 року збільшити кількість членства СУМ в Україні через створення обласних організацій існуючих осередків, силами СУМ в Україні та прихильників організації
  2. Побудова організаційної структури здатної акумулювати та повести за собою патріотично активну молодь, терміном в 1 рік зусиллями «вужчого проводу» (5-6 осіб)
  3. Акумуляція патріотичної молоді шляхом за діяння їх в суспільно-важливих проектах, шляхом реалізації перфом; терміном в 1 рік, зусиллями «ВП»
  4. До кінця 2007 року Спілка Української Молоді в Україні забезпечить створення у кожному осередку формування і ефективну роботу всіх дружин і роїв юнацтва
  5. За 3 (три) роки СУМ в Україні систематизує і адаптує свої найкращі напрацювання для нової молоді

     Місія взята за основу:

До 2009 року Спілка Української Молоді в Україні розбудує свою структуру та активізує патріотичну молодь.


SWOT -аналіз

I група
Сили:
- методика
- сформована структура
- наявність досвідчених сумівців (мамонтів)
- Інтернет-сторінка, ресурси
- Історія + репутація
- Фінанси
- Одружені сумівці

Слабкості:
- зовнішня і внутрішня комунікація
- брак досвідчених сумівців
- авторитаризм
- глушіння ініціативності
- брак кумівської освіти
- не виконання прийнятих рішень
- технічні кадри, професійної освіти

Можливості:
- економія часу (методика, досвід, Інтернет)
- нові інформаційні технології та науково-технічна революція
- Церква
- Влада
- Потенційні клієнти
- Співпраця з ГО

Загрози:
- соціальний фактор (одруження сумівців)
- деструктивні елементи (особи)
- влада, правоохоронні органи України, вороже налаштовані до України країни
- внутрішні конфлікти
- нездорові амбіції
- ГО антиукраїнського спрямування
- Фінанси

ІІ група
Сильні сторони:
- розгалуження структури організації
- обмін досвідом між старими і новими осередками
- зайнятість молоді
- займання вищої ніші в суспільно-політичному житті
- методика
Недоліки:
- мінімальна співпраця між осередками
- недостатність фінансування
- відсутність досвіду
Можливості:
- дружні стосунки
- відкриття нових контактів з іншими організаціями, структурами
- здобуття нового членства
- здобуття членством нового досвіду
Труднощі:
- апатичність молоді
- кар’єризм
- пасивність молоді (слабо розвинута ідеології)
- погані зв’язки
- відсутність лідерів
- політична нестабільність

ІІІ група
Сильні сторони:
- частка сильних людей
- СУМ представлений і знаний у ЗМІ
- Створення нових осередків
- Існування СУМу у великій кількості країн світу
Слабкі сторони:
- внутрішні чвари
- висока плинність кадрів в низах
- закостенілість верхівки
- обмежена сфера впливу
- недостатнє фінансування осередків
- погана комунікація (горизонтальна і вертикальна)
- неадаптовані до сучасного життя пріоритети
- погане забезпечення комунікацій із ЗМІ
Можливості:
- створення нових осередків
- забезпечення їх роботи
- систематизація та адаптація існуючих надбань
- активізація патріотичної молоді
- розробка стратегій
Загрози:
- кадрова проблема
- небажання старшої ієрархії влади передати владу молодим і відсутність цих молодих лідерів
- низький рівень патріотичної свідомості


- Проведення якісно нові вишколи із залученням професійних інструкторів;
- Ідеологічні вишколи (наголос на кумівських ідеях)
- Створення референтури дружинників
- Проведення осередками презентацій по області та місту
- Створення програми діяльності осередків на рік з постановкою чітких мети та цілей
- Створення осередкових інтернет сторінок
- Річне планування між осередкових комунікацій (включно з розробкою програми між осередкових заходів)
- Виключення «мертвих душ»
- Прискіпливіший добір членів організації
- Своєчасна сплата членських внесків
- Забезпечення рівномірного фінансування (технічного забезпечення) усіх осередків
- Пошук спонсорів
- Фінансування КУ осередків
- Покращення технічної бази осередків
- Відвідини КУ осередків і контроль за дотримання річних програм;
- Свій капелан для кожного осередку
- ПР у ЗМІ
- Ре колекції
- Показ україномовних фільмів
- Тематичні українські вечірки у ВУЗах і школах
- ЕКО акції
- Проведення кумівського фестивалю
- Проведення балів
- Здибанки з відомими сумівцями
- Розробка ПР програм
- Святкування національних свят
- Формування дружин та їхні окремі сходини, проведення ними заходів
- Завершення роботи зі систематизації методичної бази
- Проведення конкурсів на найкращу гутірку
- Оновлення тематики семінарів
- Видання збірничків з гутірками
- Своєчасне оновлення Інтернет сайту, вчасне поновлення інформації
- Адаптація приорітетів до сучасної молоді шляхом проведення: соцопитування, як в СУМі так і в загальній масі молоді, подання своїх думок кращими виховниками, конференції на тему оновлення за участю представників кожного осередку, зміна ролей й розробка юнацтвом програми – чим вони хочуть займатися
- Флеш-моби
- Провокації
- Залучення інших організацій до спільної діяльності
- Істинно кумівські заходи на загал
- Відвідини церкви всім осередком
- Об’єктивна звітність голів осередків (членство, розвиток осередку, фінансовий стан), календар
- Залучення членства шляхом презентації і організації в навчальних закладах
- Співпраця з церквою
- З алучення впливових людей не тільки з СУМу
- Видання осередкових обіжників Проведення тематичних вечорів, укр.. дискотек, вечорниць, КВК, презентацій
- Сприяння та заохочення реалізації талантів присутніх в осередку
- Звітність всіх голів про об’єктивний стан справ
- Календарний план всіх заходів на рік
- Організація щомісячних культурних вечорів в осередку
- Створення дружинницької референтури на всіх рівнях, на неї покласти розбудову структури, створення всіх дружин на всіх рівнях
- Покласти на референтуру дружинників розробки Всеукраїнських акцій в кожному напрямку діяльності СУМ, доручення до Всеукраїнських акцій
- Виховницька референт ура забезпечує пошук юнацтва по осередках
- Всеукраїнська кумівська газета ( покращення комунікації,інформування населення щодо діяльності Спілки)
- Покращення комунікації через формування інфо-відділів, телеконференції, кожні 2 тижні
- Проведення аналізу членства осередків та засобів.
- Проведення осередками SWOT-аналізу, семінару з стратегічного планування
- Проведення Всеукраїнської конференції дружинників (під час підготовки розіслати анкети і зібрати питання для розгляду, пропозиції щодо діяльності.
- Розробити «дорожню карту» кожного осередку
- Створення референтури дружинників з метою сприянням осередкам на місцях у справі розбудови мережі організації
- Створення організаційної референтури та введення її до складу осередкових управ, а також покласти на референта Сумнет обов’язки інформаційного провадження, введення посади референта по роботі з дружинниками
- Проведення вишколу референтурою дружин для організаційних референтів управ
- В місячний термін розробка та подання до референтури дружинників плану виїздів в населенні пункти – місця створення осередків
- В двотижневий термін референт ура дружинників розпрацьовує та узгоджує з організаційною референтурою дружинників календарний план дій на рік
- Розробка методологічної бази покладається на референтуру дружинників та поширюється на осередки.

     Все це – напрацювання з практичних занять «Стратегічне планування». Просимо уважно переглянути і спробувати в осередку ще раз все обговорити, якщо будуть нові пропозиції то розширити, а самі пропозиції надіслати нам. 

     Дякуємо за працю!


Афіша табору | Враження таборовиків :-1-  -2- | Напрацювання таборовиків | Фото

Новини | Про СУМ | Архів | Довідник | СУМівські Cайти |
Електронна Пошта | Сторінка Виховників | Крилаті |
Легальне | Приватна інформація | Пишіть нам

Р’cС– сторінки © 1999-2021 Спілка Української Молоді
Всі права застережено