CYMnet Logo CYMnet Banner
News/Home
About CYM
Archives
Help
Other CYM Sites
For Sumivtsi Only
Пленум Крайової Управи
Спілки Української Молоді
в Австралії
28-29го квітня, 2007р.

[ Пленум | Учасники та Компетенції | Матеріяли | Запрошення на Баль Дебютанток]

Учасники та Компетенції

Згідно з Статутом Спілки Української Молоді:

(пар. 25): У склад Пленуму Крайової Управи входять:

 • Члени Крайової Управи;
 • Члени Крайової Контрольної Комісії;
 • Члени Крайового Товариського Суду;
 • Члени Виховної Ради;
 • Члени Крайової Булави Юнацьких Відділів;
 • Урядуючі голови Управ Осередків, Булавні Відділів і Ланкові.

(пар. 29): Наради та постанови Пленуму Крайової Управи важні при участі половини управнених членів Пленуму Крайової Управи з повними правами голосу. Винесення рішень Пленуму Крайової Управи переходять звичайною більшістю голосів, за виїмком винесення рішення у справі завішення одного з членів Крайових Органів у правах членів чи у правах виконування його обов'язків, що вимагає 2/3 більшости голосів присутніх членів Пленуму.

(пар. 31): До компетенції Пленуму Крайової Управи належать:

 • Одобрення або винесення певних зауважень і поправок до праці Крайової Управи;
 • Одобрення пляну праці на майбутнє Крайовою Управою, в разі потреби пороблення певних поправок чи намічення його в цілому;
 • Затвердження певного рода правильників, запроєктованих Крайовою Управою;
 • Затвердження проєкту змін правильника організаційної побудови на наради Крайового З'їзду;
 • Завішення у правах члена чи виконування обов'язку одного з членів Крайових Органів.

Home | About CYM | Archives | Help | Regional CYM Sites |
Check your Email | Vykhovnyky | Krylati Magazine |
Legal | Privacy Statement | Contact CYMnet

This page Copyright © 2024 CYM Australia