CYMnet Logo CYMnet Banner
News/Home
About CYM
Archives
Help
Other CYM Sites
For Sumivtsi Only
USA News About CYM-USA USA Archives USA Branches Новини в США Про СУМ-США Архів США Осередки США USA News About CYM-USA USA Archives USA Branches Новини в США Про СУМ-США Архів США Осередки США USA News About CYM-USA USA Archives USA Branches Новини в США Про СУМ-США Архів США Осередки США USA News About CYM-USA USA Archives USA Branches Новини в США Про СУМ-США Архів США Осередки США USA News About CYM-USA USA Archives USA Branches Новини в США Про СУМ-США Архів США Осередки США
Провідницький Семінар СУМ 2006р.

Місце: Місто Вашінґтон
Дата: 10-12 листопада 2006р.
п’ятниця: Приїзд до Вашінґтону (після 7 год. вечором)
субота: Семінар та заплановані зайняття по Вашінґтоні
неділя: Продовження Семінару. Від'їзд додому (після обіду)
Поїздки: До програми Семінару входять поїздки по місті Вашінґтоні
Кошт: Кошти Семінару кожному учасникові покриває Виховний Фонд при Крайовій Управі. Учасник або Осередок покриває тільки кошти транспорту до і від Вашінґтону.


Анкета: Завантажте анкету зголошення на Провідницький Семінар Adobe Acrobat PDF document 

Мета

Метою Провідницького семінару є

 • Розвивати провідництво серед членів Старшого Юнацтва нашої Спілки;
 • Відбути інтелектуально стимулюючий семінар для майбутних провідників СУМ й української громади;
 • Зробити це в товариській атмосфері, одночасно використавши велич славного, історичного середовища столиці Америки, міста Вашінґтону.

Програма

Деталі про програму Семінару будуть подані в окремому обіжнику. Програма включатиме інтерактивні сесії по різних темах (наприклад: провідницька та організаційна теорія, праця в громадських організаціях, і т.п.). Учасники також відбудуть спільні поїздки по місті Вашінґтоні.

Хто може стати учасником?

 • Учасниками можуть стати тільки сумівці котрі будуть учнями 11-ої або 12-ої кляси американської шкільної системи в час відбуття Семінару (без виїмків).
 • Юнаки чи юначки можуть стати учасниками тільки за запрошенням Крайової Управи
 • Число учасників обмежено до 15 осіб з цілої Америки.
 • Учасники попередніх Провідницьких Семінарів не можуть повторювати цей семінар.

Зголошення кандидатів та вибір учасників

 1. Визначення кандидатів: Управа Осередку визначає кандидатів з поміж юнацтва.
 2. Анкета зголошення: Голова Осередку чи Головний Виховник Осередку (або команда Вишкільного Табору)виповняє Анкету Зголошення для кожного визначеного кандидата.
 3. Життєпис і реферат (Кандидат): Кандидат виготовляє життєпис та пише реферат на призначену тему (гляньте: Інструкції).
 4. Пересилка Анкети (Управа Осередку): Перевіривши життєпис і реферат кожного кандидата, та оцінивши ці документи як відповідними, Управа Осередку або Команда Вишкільного Табору пересилає всі матеріяли до Крайової Управи.
 5. Вибір: Отримавши ці матеріяли, Провідницький Комітет при Крайовій Управі вибирає з поміж кандидатів тих, що найкраще виявили провідницькі прикмети чи здібності на підставі визначених критерій.
 6. Запрошення: Крайова Управа висилає запрошення вибраним особам, та повідомляє Управи Осередків про своє рішення.

Реченці

 1. Зголошення (Управа Осередку або Команда Вишкільного Табору): Тільки кандидати, чиї анкети будуть отримані Крайовою Управою до 31-го липня 2006р., можуть бути запрошені до участи.
 2. Запрошення (Крайова Управа): Крайова Управа повідомляє всіх кандидатів та Управ осередків про своє рішення, та висилає запрошення учасникам не пізніше, як 15-го вересня 2006р.

Облік критерій для участи

Учасники будуть вибрані на основi таких критерій:

 • Резюме/життєпис, та оригінальний реферат кандидата
 • Рекомендацiї голови та головного виховника осередку (або Вишкільного табору) та їхню суб'єктивну оцінку наступних складників:
 • Провідницька здібність кандидата
 • Володіння українською мовою
 • Відношення та постава кандидата
 • Організаційна здібність кандидата
 • Активність кандидата в осередку СУМ
 • Вислiди відбутих вишкiльних таборів

Роля Крайової Управи

 • Приготовити програму провiдницького табору/семінару, запросити та покрити кошти доповiдачiв та приготовити всi матерiяли потрiбнi для відбуття семiнару
 • Повідомити Осередки про процес, програму, та вибiр учасникiв.
 • Безпосередньо запросити учасників на семінар, у тому повідомити всіх кандидатів (вибраних та невибраних) та Управи Осередків про вибір
 • Перевести Провідницький Семінар

Роля Осередку або Команди Вишкільного Табору

Осередки або Команди Вишкільного Табору мають важну ролю у підготовці кандидатів:

 • Подати свої рекомендацiї про кандидата на пiдставi вислiду вишкiльного табору та працi в самому осередку, яку вони зобов’язанi перевiрити;
 • Перевірити та вислати Крайовій Управі приготовлений (кандидатами) резюме/життєпис, який описує характеристики, провідницькі здібності, та осередкову, шкільну і загальну діяльність кандидата в українській та американській громадах;
 • Виповнити анкету оцінення кандидата та, включно з резюме/життєписом та рефератом (написані кандидатом), завчасно вислати до Крайової Управи, щоби матеріяли дійшли до поданого реченця.

Роля Кандидата

 • Кандидат виготовляє життєпис та реферат, під наглядом та з підтримкою свого осeрeдку. Iз цього зaвдaння, оцінюємо ініціятиву, відповідaльність і творчу силу учaсника.
 • Завчасно повідомляє організаторів семінару про місце і час приїзду до Вашінґтону. Приїжджає вчасно та бере активну участь у всіх зайняттях семінару.
 • Здає звіт своїм виховникам та Головному Виховникові про семінар.


Анкета: Завантажте анкету зголошення на Провідницький Семінар Adobe Acrobat PDF document 

Новини | Про СУМ | Архів | Довідник | СУМівські Cайти |
Електронна Пошта | Сторінка Виховників | Крилаті |
Легальне | Приватна інформація | Пишіть нам

Copyright © 1999-2021 Спілка Української Молоді. Всі права застережено.