CYMnet Logo CYMnet Banner
News/Home
About CYM
Archives
Help
Other CYM Sites
For Sumivtsi Only
USA News About CYM-USA USA Archives USA Branches Новини в США Про СУМ-США Архів США Осередки США USA News About CYM-USA USA Archives USA Branches Новини в США Про СУМ-США Архів США Осередки США USA News About CYM-USA USA Archives USA Branches Новини в США Про СУМ-США Архів США Осередки США USA News About CYM-USA USA Archives USA Branches Новини в США Про СУМ-США Архів США Осередки США USA News About CYM-USA USA Archives USA Branches Новини в США Про СУМ-США Архів США Осередки США

Крайові Виховні Матеріали

До Сторінки Виховника...

Конституція України

     Усвідмлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми та прийдешними покоління ми, керуючись Актом проголошення незалежності України, п'ята сесія Верховної Ради 28 червня 1996 року приймає Конституцію - Основний Закон України.

Конституція України складається з п'ятнадцяти розділів:

     У першому розділі "Загальні засади" стверджується, що Україна є северенна і незалежнаб демократична, соціальна, правова держава. Людина, її життя і здоров'я. Честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Носієм суверенітету і одним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядуванн. Право визназати і зміювати коституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурпована державою, її органами або посадовими особами.

     Державна влада здійснюється на засадах її поділу на законодавчу та судову.

     В Україні визначається і діє прицип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу.

     Державною мовою в Україні є українська мова.

     Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси є об'єктами права власності Українського народу.

     Суспільне життя в Україні грунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності.

     У цьому ж розіділ даються гарантії екологічної, економічної та ідеологічної багатоманітності.

     У другому розділі "Права, свобода та обов'зки людині і громадянина" визначаються права і свободи людини і громадянина, що є невідчужуваними та непорушеними.

     Громадяни мають рівні конституційні права і свободи тає рівними перед законом. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканість. Кожному гарантується недоторканість житла, таємниця листування, право на своюоду думки і слова, світогляду і віросповідання. Усі політичні партії та об'єднання рівні перед законом.

     Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, мають право проводити збори, мітінги, походи і демонстрації.

     Кожен має право володіти своєю власністю.

     Кожен має право на працю, відпочинок, соціальний захист.

     Кожен має право на житло, охорону здоров'я, освіту. Сім'я, дитинство, матиринство і батьківство охороняються державою.

     Культурна спадщина охороняється законом.

     Кожен має право на правову допомогу. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісностій України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.

     У третьому розділі "Вибори, Референдум" гарантується вільне волевиявлення виборцям. Вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або Президентом України.

     Четвертий розділ "Верховна Рада України" та п'ятий - "Президент України" визначають повноваження Верховної Ради України та Президента України. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України.

     Верховна Рада України обирає зі свого складу голову Верховної Ради України, першого заступника і заступника голови Верховної Ради України та відкликав їх, затверджує перелік комітетів Верховної Ради, обирає голів усіх комітетів, приймає закони, постанови, затверджує Державний бюджет, податки і збори.

     Президент є главою держави і виступає від її імені. Президент України є гарантом державного суверенітету, територальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобода людини і громадянина.

     Також у п'ятому розділі визначені повноваження Ради національної безпеки і оборони України, що є координційним органом з питань національної безпеки і оборони при Президентові України.

     Шостий розділ "Кабінет міністрів України, інші органи виконавчої влади" визначає повноваження Кабінету Міністрів України, вищого органу у системі органів виконавчої влади, який забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, здійснення внутрішної і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів України, актів Президента України. У цьому ж розділі визначено повноваження місцевих державних адміністрацій.

     Сьомий розділ Конституції України "Прокуратура" визначає повноваження Прокуратури України на яку покладається нагляд за додержанням законів при виконанні слідства та судових рішень. Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України, який призанчається на цю посаду за згодою Верховної Ради України.

     У восьмому розділі "Правосуддя" визначено основні засади судончинства. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі.

     Дев'ятий розділ "Територіальний устрій України" затверджує систему адміністративнотерторіального устрою України, Автономна Республіка Крим, обласні, райони, міста, райони в містах, селища і села.

     Десятий розділ "Автономна Республіка Крим" визначає ряд питань і повноважень, відносених до відання Автономної Республіки Крим, невід'ємної складової частини України.

     У одинадцятому розділі "Місцеве самоврядування" говориться, що місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування, сільські, селищі, міські ради та їх виконавчі органи.

     Органам місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищу та міст, є районні та обласні ради.

     Дванадцятий розділ "Конституційний Суд України" визначає повноваження Конституційного Суду України, який вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України.

     Тринадцятий розділ "Внесення змін до Конституції України" визначає умови та порядом внесення змін до Основного Закону України.

     Чотирнадцятий розділ "Прикінцеві положення" говорить про умови набуття чинності Конституції України та встановлення державною свята - Дня Конституції України, а останній розділ "Перехідні положення" положення" визначає повноваження органів влади місце набуття чинності Конституції України.


Виховна Рада-США 2001, Виховні Матеріали

Новини | Про СУМ | Архів | Довідник | СУМівські Cайти |
Електронна Пошта | Сторінка Виховників | Крилаті |
Легальне | Приватна інформація | Пишіть нам

Copyright © 1999-2021 Спілка Української Молоді. Всі права застережено.